Sprawdź nasz kurs Zarządzania Procesowego.

Umiejętności interpersonalne Cz.1

Co to jest komunikacja interpersonalna?

Komunikacja interpersonalna to porozumiewanie się między ludźmi. Obejmuje bezpośrednią wymianę myśli, pomysłów, uczuć i emocji między dwojgiem lub większą liczbą osób. Obejmuje zarówno komunikację werbalną czyli słowną, jak i niewerbalną czyli m.in. gesty, mowa ciała, mimika.

Pracodawcy poszukują kandydatów z umiejętnościami interpersonalnymi, ponieważ przyczyniają się one do efektywnej pracy zespołowej i skutecznej komunikacji biznesowej.

Czym są umiejętności interpersonalne?

Umiejętności i cechy interpersonalne to umiejętności społeczne, które wykorzystujemy w interakcji i komunikacji z innymi ludźmi.

Służą do osiągnięcia oczekiwanej skuteczności oraz nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z innymi ludźmi.

Uwzględniają zarówno wrodzone cechy osobowości, jak i sposoby, w jaki nauczyłeś się radzić sobie w określonych sytuacjach społecznych. Skuteczne umiejętności interpersonalne mogą pomóc Ci w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój Twojej kariery.

umiejętności interpersonalne

Przykłady umiejętności interpersonalnych:

Aktywne słuchanie oznacza słuchanie innych w celu zebrania informacji i nawiązania kontaktu z mówcą. Aktywni słuchacze unikają rozpraszających zachowań podczas rozmowy z innymi. To  słuchania w skupieniu oraz zadawanie pytań oraz  odpowiadanie na pytania.

Umiejętność pracy w zespole to zdolność współpracy w grupie. Jest niezwykle cenna w każdym miejscu pracy. Praca zespołowa obejmuje wiele innych umiejętności interpersonalnych, takich jak komunikacja, aktywne słuchanie, elastyczność i odpowiedzialność. Ci, którzy są dobrymi graczami zespołowymi, często otrzymują ważne zadania w miejscu pracy i mogą być postrzegani jako dobrzy kandydaci do awansu.

Wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania czyli wykonywanie poleceń w poczuciu obowiązku,  z wysoką dbałością o całość. Nie porzucanie trudnych lub niewygodnych tematów, ale w razie potrzeby szukanie wsparcia i doprowadzanie zadań do końca.

Rzetelność cecha mówiąca o tym, że w każdej sytuacji można polegać na tym pracowniku. Może to obejmować wszystko, od punktualności po dotrzymywanie obietnic. Pracodawcy wysoko cenią niezawodnych pracowników i powierzają im ważne zadania i obowiązki.

Umiejętności przywódcze czyli przywództwo. Jest to ważna umiejętność interpersonalna, która wiąże się z efektywnym podejmowaniem decyzji. Skuteczni liderzy wykorzystują do podejmowania decyzji wiele innych umiejętności interpersonalnych, takich jak empatia i cierpliwość. Umiejętności przywódcze mogą być wykorzystywane zarówno przez menedżerów, jak i indywidualnych współpracowników. W każdej roli pracodawcy cenią ludzi, którzy przejmują odpowiedzialność za osiąganie wspólnych celów.

Wysoka wewnętrzna motywacja to coś co nas wewnętrznie napędza do działania. Niezwykle pożądana cecha, która może być zaraźliwa pomóc zmotywować także innych w zespole.

Elastyczność to cecha pozwalająca płynnie przechodzić od jednego do drugiego zadania. Dzięki niej bez większych problemów dostosujesz się do zmieniających się warunków. Bardzo wysoko ceniona wśród pracodawców.

Cierpliwość przejawia się powstrzymywaniem od gwałtownych, nacechowanych złymi emocjami zachowań. Dzięki niej unikamy konfliktów i tworzymy przyjazne otoczenie.

Empatia to można powiedzieć inteligencja emocjonalna pracownika. To umiejętność świetnego wczucia się w uczucia innych i zrozumienia ich potrzeb. Pracodawcy mogą zatrudniać empatycznych pracowników, aby stworzyć pozytywne, dobrze funkcjonujące miejsce pracy.

Uprzejmość niby zwykła a jednak bardzo pożądana cecha, która pomaga stworzyć przyjazne miejsce pracy pełne wzajemnego szacunku.

W środowisku pracy silne umiejętności interpersonalne są niewątpliwie atutem, który może pomóc w „poruszaniu się” po złożoności, zmianach i codziennych zadaniach.

Dlaczego umiejętności interpersonalne są ważne?

Silne umiejętności interpersonalne nie tylko mogą pomóc w procesie rozmowy kwalifikacyjnej, ponieważ pracodawcy szukają kandydatów, którzy mogą dobrze współpracować z innymi. Pomogą Ci również odnieść sukces w praktycznie każdej pracy, pomagając zrozumieć innych ludzi i dostosować Twoje podejście do efektywnej współpracy.

Na przykład, podczas gdy inżynier oprogramowania może spędzać większość czasu samodzielnie pracując nad kodem, może potrzebować współpracy z innymi programistami, aby skutecznie wprowadzić produkt na rynek. Pracodawcy szukają pracowników, którzy potrafią doskonale wykonywać zadania techniczne i jednocześnie dobrze komunikować się z innymi współpracownikami.

W przeciwieństwie do umiejętności technicznych lub „twardych”, umiejętności interpersonalne są umiejętnościami „miękkimi” które można łatwo przenosić między branżami i stanowiskami. Pracodawcy cenią umiejętności interpersonalne, ponieważ przyczyniają się do tworzenia pozytywnego środowiska pracy i pomagają utrzymać wydajny przepływ pracy.

Dodaj komentarz