Czy Twoje miejsce pracy jest przyjazne i bezpieczne?

Psychologia w miejscu pracy- co to takiego?

Psychologia miejsca pracy zajmuje się badaniem codziennych indywidualnych i zbiorowych zachowań ludzkich w organizacjach. Ma na celu zrozumienie, w jaki sposób można wpływać na zachowanie w pracy, zmieniać je i ulepszać z korzyścią zarówno dla pracowników, jak i firm.

Psychologia miejsca pracy, czasami nazywana psychologią przemysłową i organizacyjną,  próbuje zrozumieć i wyjaśnić postawy oraz zachowania jednostek oraz grup w organizacjach. Wykorzystuje tę wiedzę do rozwiązywania  problemów w pracy.  Są to problemy typu: trudne przeżycia psychiczne w miejscu pracy, problemy z wydajnością pracowników , zarządzanie poziomem stresu pracowników itp.

Jak można wykorzystać psychologię w miejscu pracy?

Korzystanie z psychologii w miejscu pracy może przynieść wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Zazwyczaj celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pracowników, aby czuli się bezpieczni, docenieni i przygotowani do efektywnego wykonywania swojej pracy. To z kolei zmniejsza poziom stresu i zwiększa produktywność pracowników, co może przyczynić się do lepszych wyników biznesowych dla pracodawców. Wiele dużych organizacji zatrudnia psychologów organizacyjnych, którzy zajmują się problemami psychologicznymi w miejscu pracy. Specjaliści ci wykorzystują psychologię do oceny środowiska pracy, identyfikowania obszarów wymagających poprawy i opracowywania strategii rozwiązywania tych problemów. Badają również kulturę firmy i wymagania dotyczące pracy, wspomagają procesy rekrutacji i szkoleń.

Inne sposoby wykorzystania psychologii miejsca pracy w organizacjach:

– Zarządzanie stresem w miejscu pracy

Stres w psychologii w miejscu pracy to temat, który budzi duże zainteresowanie pracowników i organizacji. Stres w pracy jest prawie nieunikniony. Powodują go rozmaite sytuacje: relacje z trudnym szefem, złe warunkami pracy, napięte terminy, nadmierne obciążenie pracą czy niewystarczająca płaca. Jednak, gdy stres w pracy staje się przewlekły, może być szkodliwy dla zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Organizacje coraz częściej zwracają się o pomoc  do psychologów, dietetyków i innych ekspertów, aby wdrażać programy poprawy sytuacji w miejscu pracy. Celem ich jest osiągnięcie lepszego samopoczucia psychicznego pracowników poprzez zapewnienie zdrowych posiłków, zajęć relaksujących, cichych przestrzeni i innych narzędzi.

– Psychologia koloru w miejscu pracy

Psychologia kolorów i to, jak różne kolory wpływają na nastroje i uczucia, jest ważnym zagadnieniem w psychologii miejsca pracy. Kolorystyka wnętrz w środowisku pracy może mieć poważny wpływ na nastrój i produktywność pracowników oraz zachowania klientów. Okazuje się, że kolory nijakie takie jak szare, beżowe i białe w biurach wywołują lub potęgują uczucie smutku i depresji. Kolory zielone i niebieskie wpływają na dobre samopoczucie, które poprawiają wydajność i koncentrację. Kolor żółty może inspirować do innowacyjności. Kolor czerwony silnie wpływa na ludzi, może motywować do działania, ale także tworzyć poczucie niepokoju, które może zaszkodzić produktywności.

– Molestowanie w miejscu pracy

Nękanie psychologiczne to każde zachowanie, które jest wrogie lub niepożądane ze strony jednej osoby lub grupy osób w miejscu pracy wobec innej osoby lub grupy. Mogą to być  np. molestowanie seksualne, apodyktyczny nadzór, ciągła krytyka lub blokowanie awansu. To niewłaściwe zachowanie zwykle występuje w formie komentarzy słownych, gestów lub działań, które wpływają na samopoczucie osoby lub grupy docelowej. Godzą w godność, co stwarza nieprzyjazne środowisko pracy. Pracodawcy mają moralny, ale też prawny obowiązek zadbania o to, aby żaden z ich pracowników nie był narażony na nękanie psychiczne w miejscu pracy.

– Bezpieczeństwo psychiczne w miejscu pracy

Bezpieczne środowisko miejsca pracy sprzyja innowacyjności w pracy, ponieważ członkowie zespołu czują się bezpiecznie. Chętniej podejmują ryzyko i wypowiadają się bez obaw przed nękaniem psychicznym, wyśmiewaniem, a nawet utratą pracy. Chodzi o udzielanie szczerej informacji zwrotnej, otwarte przyznawanie się do błędów i możliwość poprawy, uczenie się od innych członków zespołu itp. Im wyższy poziom bezpieczeństwa, tym niższy poziom stresu w pracy.

– Psychologia pozytywna w miejscu pracy

Psychologia pozytywna w miejscu pracy odwraca uwagę od negatywnych aspektów środowiska pracy. Są to: przemoc, stres, wypalenie i niepewność pracy poprzez budowanie mocnych stron pracowników. Ta rozwijająca się dziedzina psychologii pozytywnej ma na celu zwiększenie produktywności w miejscu pracy. Dokonuje tego poprzez wdrażanie zasad i promowanie zachowań, które propagują środowisko pracy, które jest przyjazne, bezpieczne i satysfakcjonujące dla pracowników. Dzięki temu zmniejsza problemy psychologiczne w miejscu pracy. Mogą w tym pomóc psychologowie i zespoły HR, które koncentrują się w szczególności na tworzeniu tego typu środowiska poprzez szkolenia pracowników i inicjatywy wspierające.

Podsumowanie: Czym jest zdrowe psychicznie miejsce pracy?

Zdrowe psychicznie miejsce pracy to środowiska pracy, które konsekwentnie wspiera kulturę, w której pracownicy czują się bezpieczni, doceniani i produktywni. Kierownictwo w tego typu miejscach pracy często wdraża kompleksowe programy wspierania zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Zapewnia bezpieczeństwo psychiczne, uczestniczy w zarządzaniu stresem, promuje psychologię pozytywną i jednocześnie pracuje nad zmniejszeniem rotacji pracowników.

Pracodawcy mogą i powinni przyczyniać się do dobrego samopoczucia psychicznego swoich pracowników na różne sposoby. Podnoszenie świadomości, wśród pracowników poprzez proponowanie aktywności relaksujących, budowanie zespołu, szkolenia dotyczące tego, jak być bardziej skupionym i innych umiejętności miękkich.  Wszelkie tego typu działania z pewnością wpłyną pozytywnie na pracowników oraz obraz firmy jako organizacji.

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera dołączysz do grupy osób, które co tydzień będą od nas otrzymywać dodatkową dawkę wiedzy i inspiracji.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Perfectus Group Sp. z o.o., ul. Stróżyńskiego 17L , 60-688 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000451155, kapitał zakładowy: 6.000,00 zł.

 

Subscribe to our newsletter