14 zasad Deminga

wysoka jakość osiągana współpracą

Czy zapewnienie i utrzymanie wysokiej jakości w firmie można osiągnąć jedynie poprzez kontrolę? Czy dobrej jakości produkty i usługi mogą się udać bez wsparcia i przykładu ze strony kierownictwa? Dr. William Edwards Deming guru jakości i amerykański statystyk uważał, że zdecydowanie nie tędy droga i zaproponował zupełnie nowe podejście.

Nie był zwolennikiem nadmiernej kontroli na poczet monitorowania wszystkich procesów. Uważał, że zaangażowanie kierownictwa przy jednoczesnym odpowiednim zarządzaniu personelem oraz zasobami wniesie zupełnie nowy standard jakości.

jakość Deming

Czym jest 14 zasad Deminga

Efektywne zarządzanie jakością powinno być poparte wnioskowaniem statystycznym i odbywać się wg następujących zasad:

1. Stworzenie stałych celów w odniesieniu do usprawniania jakości produktów i usług, które są ukierunkowane na uzyskanie przewag konkurencyjnych. Doraźne środki do uzyskiwania chwilowych celów nie są dobrym rozwiązaniem. Najważniejsze powinno być skupienie się na stałych długofalowych celach kompatybilnych z misją i wizją firmy.

2. Zastosowanie nowej filozofii zarządzania. TQM- Total Quality Management to kompleksowe zarządzanie poprzez jakość. Zero tolerancji dla marnotrawstwa i powtarzania tych samych błędów. Podnoszenie efektywności poprzez zmniejszanie wadliwości systemu i przy zastosowaniu jak najmniejszych nakładów.

3. Rezygnacja z metod masowej kontroli jako sposobu na zapewnienia jakości. Skupienie uwagi na jakości samego produktu z zastosowaniem statystycznych metod kontroli. gdyż nawet sprawdzanie wszystkiego nie uchroni przed wadami. Kontrola powinna dotyczyć przede wszystkim procesów a nie ludzi.

4. Zaprzestanie powszechnych praktyk wyboru kooperantów wyłącznie na podstawie kryterium ceny. Tanie komponenty najczęściej wiążą się z ich niską jakością, a zatem wpływają bezpośrednio na jakość ostatecznego produktu. Firmy powinny mądrze wybierać dostawców i nawiązywać z nimi długotrwałą współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu, a w ten sposób kupować materiały o dobrej jakości i długiej trwałości.

5. Ciągłe i niekończące się ulepszanie procesu produkcji oraz usług, które powodują poprawę jakości, produktywności oraz zmniejszenie kosztów. Klient jest zawsze wymagający, dlatego firma poprzez ciągle doskonalenie wszystkich obszarów działalności powinna móc zawsze sprostać jego oczekiwaniom. Niekończące się usprawnianie powinno zaczynać się na samej górze hierarchii organizacji i w ten sposób motywować oraz stwarzać ku temu korzystne warunki wszystkim pracownikom na niższych szczeblach.

6. Wprowadzenie nowoczesnych metod doskonalenia zawodowego. Ciągle doskonalenie musi iść w parze z ciągłym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz podążanie za nowymi trendami w branży i na rynku.

7. Wprowadzenie instytucjonalnego przywództwa. Kierownictwo, za jeden z głównych celów, powinno obrać szeroko rozumianą pomoc podwładnym w wykonywaniu dobrej jakościowo pracy. Wszelkie sygnały płynące od pracowników na temat wadliwych narzędzi, ich braku lub błędnych instrukcji powinny być respektowane, błędy usuwane, a braki uzupełniane.

8. Odrzucenie strachu tak aby wszyscy mogli pracować wydajniej dla przedsiębiorstwa. Otwarta komunikacja na linii podwładny-przełożony, pozbawiona strachu przyczynia się do wyższego komfortu pracy a co za tym idzie wyższej wydajności.

9. Przełamanie barier pomiędzy działami przedsiębiorstwa. Należy uświadomić sobie, że przedsiębiorstwo jest jak jeden organizm, którego wszystkie elementy muszą ze sobą współpracować, a problem jednego działu dotyczy wszystkich i powinien być wspólnie rozwiązywany na zasadzie współpracy a nie konkurowania.

10. Eliminacja wszelkich form promocji zachęcających do osiągania poziomu „zero defektów” oraz wysokiej produktywności. Wymaganie niemożliwego od pracownika wzbudza bunt i demotywuje do pracy. Dumne slogany muszą być poparte odpowiednio przygotowanym do tego systemem.

11. Likwidacja substytutów autentycznego przywództwa oraz likwidacja zarządzania przez cele. Zarządzanie przez cele i liczby nie mogą zastąpić efektywnego wspierania procesu w kierunku wytwarzania jak najwyższej jakości.

12. Likwidacja barier, które nie pozwalają robotnikom i menedżerom z dumą wykonywać swej pracy. Praca wszystkich w firmie jest tak samo ważna i potrzebna, dlatego należy wszystkim umożliwić godne warunki do realizacji misji firmy na każdym jej szczeblu.

13. Wprowadzenie intensywnych programów szkoleniowych oraz zachęcanie do ciągłego samodoskonalenia. Wiedza w każdej firmie to wyjątkowy skarb, której nie wystarczy tylko raz zdobyć, aby pozostać konkurencyjnym na rynku. Należy ją regularnie rozwijać i uaktualniać poprzez odpowiedni program szkoleniowy oraz stworzyć sprzyjające warunki zachęcające do samodoskonalenia.

14. Zaangażowanie wszystkich pracowników w proces transformacji. Włączenie wszystkich pracowników organizacji jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu procesu.

Osiągnięcie wysokiej jakości produktów i usług musi być synergią pracy wszystkich działów z zaangażowaniem każdego pracownika z osobna od najwyższego do najniższego szczebla. Tylko zdrowy organizm jest w stanie wznieść się na wyżyny efektywności, a co za tym idzie być odpornym na trudne warunki ciągle zmieniającego się rynku.

Dodaj komentarz

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera dołączysz do grupy osób, które co tydzień będą od nas otrzymywać dodatkową dawkę wiedzy i inspiracji.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Perfectus Group Sp. z o.o., ul. Stróżyńskiego 17L , 60-688 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000451155, kapitał zakładowy: 6.000,00 zł.

 

Subscribe to our newsletter