3 elementy i 3 wskazówki dotyczące udanej pracy zespołowej

Efektywna praca zespołowa leży u podstaw każdego udanego projektu zespołowego. Chociaż niektóre zespoły mogą dobrze współpracować ze sobą przy pozornie niewielkim wysiłku, istnieją określone elementy udanej pracy zespołowej, których Ty i Twój zespół możecie się nauczyć.

W tym artykule omawiamy trzy elementy niezbędne do efektywnej pracy zespołowej trzy wskazówki, jak poprawić wyniki Twojego kolejnego projektu zespołowego.

Trzy elementy udanej pracy zespołowej

Zanim zaczniesz pracować nad kolejnym projektem zespołowym, zastanów się nad jasnymi celami, podziałem ról ii metod komunikacji dla grupy:

1. Jasno określone cele

Sukces każdego projektu zaczyna się od jasno określonego celu, który jest oznajmiany  wszystkim członkom zespołu. Możesz ustalić cele i kluczowe wyniki, kluczowe wskaźników wydajności (KPI) lub definiować konkretne rezultaty. Kiedy zespół ma określony cel, ustalamy ramy czasowe i zasoby. Pomaga to pracownikom zrozumieć ich role i sposób, w jaki ich praca przyczynia się do ogólnego sukcesu projektu. Rozważ wyznaczenie celów pamiętając o metodzie SMART ( w której cele są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie).

2. Jasno określone role i nagrody dla każdego członka zespołu

Dzięki temu  każdy członek zespołu zrozumie rolę, jaką odgrywa w realizacji celów projektu, będzie mógł skupić się na swoich obowiązkach związanych z sukcesem projektu. Nagradzanie członków zespołu za osiąganie celów i dokonywanie znaczących postępów pomaga członkom zespołu pozostać zmotywowanym i na dobrej drodze do zakończenia projektu. Uznanie może również pomóc innym członkom zespołu zapamiętać znaczenie ich roli w projekcie i zwiększyć morale. Zarówno liderzy zespołów, jak i indywidualni współpracownicy powinni przekazywać grupie pozytywne opinie dostrzegając wkład w pracę lub chwaląc wartościowy pomysł. Oprzyj tę afirmację na kamieniach milowych, aby członkowie zespołu zrozumieli, co osiągnęli, a inni członkowie wiedzieli, jaką pracę powinni modelować w przyszłości.

3. Otwarta komunikacja

Otwarta, szczera i pełna szacunku komunikacja ma kluczowe znaczenie dla efektywnej pracy zespołowej. Członkowie zespołu muszą czuć się swobodnie, wyrażając swoje pomysły i opinie, aby każda osoba mogła w pełni wykorzystać swój potencjał. Przejrzysta komunikacja prowadzi do większego zaufania wśród członków zespołu i przełamuje bariery, które mogą spowolnić i zmniejszyć efektywność pracy zespołu. Aby stworzyć fundament pod silną komunikację, ustal oczekiwania i najlepsze praktyki. Obejmuje to także sposoby komunikacji: kiedy i jak należy korzystać z różnych metod porozumiewania się, takich jak e-maile, wiadomości online, rozmowy telefoniczne i spotkania na żywo. Przykład: Jeśli jesteś w trakcie projektu, zaplanuj krótkie spotkania w celu sprawdzenia postępów. Daj każdego członka zespołu poświeć równy czas na przekazanie swoich „wygranych i przegranych”. Wyznacz czas grupie na pomoc w rozwiązaniu problemów, z jakimi boryka się dana osoba, lub na konstruktywną informację zwrotną.

Trzy wskazówki dotyczące efektywnej pracy zespołowej

Po zapoznaniu się z podstawami pracy zespołowej możesz zwiększyć swoje szanse na sukces, postępując zgodnie z tymi dodatkowymi wskazówkami.

1. Stwórz produktywne środowisko pracy

Każdy projekt zespołowy będzie się rozwijał w innym środowisku pracy, w zależności od członków zespołu i celów. Rozpocznij swój projekt, dostosowując przestrzeń fizyczną, którą zajmujesz, do swoich potrzeb. Tworząc tę ​​przestrzeń, zastanów się, jakich narzędzi może wymagać Twój zespół, dostępu do osób spoza zespołu oraz czasu, jaki będą potrzebować, aby zająć tę przestrzeń.

Przykład: Jeśli pracujesz nad kreatywnym zadaniem, które wymaga od zespołu wspólnej burzy mózgów, znajdź cichą salę konferencyjną, w której pracownicy będą mogli swobodnie wymieniać pomysły. Pomieszczenie powinno być wyposażone w niezbędne narzędzia, które mogą obejmować tablicę oraz laptopy z odpowiednim oprogramowaniem.

2. Bądź kreatywny

Kreatywność jest ważnym elementem udanego projektu zespołowego. Kreatywne rozwiązywanie problemów i eksperymentowanie to kluczowe koncepcje, w które należy angażować się jako grupa. W ten sposób można wykorzystać unikalne potencjał każdego, aby stworzyć bardziej zróżnicowane rozwiązania.

Na przykład uaktualnienie oprogramowania może skrócić czas realizacji niektórych zadań. Zebranie konkretnych informacji od klientów może przyspieszyć proces np. reklamacji. Ponieważ różni pracownicy będą mieli różne pomysły, otrzymasz wiele sposobów na rozwiązanie problemu.

3. Spotkaj się poza miejscem pracy

Być może dostosowałeś swoje środowisko pracy do wszystkich potrzeb swojego zespołu, ale czasami członkowie zespołu czują się bardziej komfortowo poza pracą. Spotkania poza biurem pozwalają również współpracownikom na budowanie relacji i nawiązywania bliższych kontaktów jako zespół, co może zwiększyć kreatywność.

Przykład: Zaplanuj grupowy lunch w pobliskiej restauracji lub popołudniową przerwę w kawiarni. Spotkania te mogą być formalne z ćwiczeniami budowania zespołu lub po prostu nieformalną okazją dla członków zespołu do relaksu i wspólnego spędzania czasu. W zależności od długości projektu możesz zaplanować cykliczne wydarzenia, takie jak lunch zespołu co dwa tygodnie, aby omówić nowe pomysły i wyróżnić poszczególnych członków zespołu za ich postępy.

Dodaj komentarz

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera dołączysz do grupy osób, które co tydzień będą od nas otrzymywać dodatkową dawkę wiedzy i inspiracji.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Perfectus Group Sp. z o.o., ul. Stróżyńskiego 17L , 60-688 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000451155, kapitał zakładowy: 6.000,00 zł.

 

Subscribe to our newsletter