Kanban- wizualne zarządzanie część 1.

Przegląd metody Kanban

Kanban to wizualny system zarządzania pracą w trakcie trwania procesu. Kanban wizualizuje zarówno proces (przepływ pracy), jak i rzeczywistą pracę przechodzącą przez ten proces. Celem Kanban jest zidentyfikowanie potencjalnych wąskich gardeł w procesie. Jest też usprawnienie ich, tak aby praca mogła przepływać w najbardziej opłacalny sposób i z optymalnym tempem oraz przepustowością.

Kanban (również „kamban”) w języku japońskim oznacza „szyld” a w języku chińskim oznacza „dostępną pojemność (do pracy)”. Kanban to koncepcja związana z produkcją lean. Szczególnie z narzędziem just-in-time (JIT), w której jest używany jako system harmonogramowania co produkować, kiedy i ile produkować.

Skąd wziął się Kanban?

Krótka historia Kanban Taiichi Ohno. Wszystko zaczęło się na początku lat czterdziestych. Pierwszy system Kanban został opracowany przez Taiichi Ohno (inżyniera przemysłowego i biznesmena) dla przemysłu motoryzacyjnego Toyoty w Japonii. Powstał jako prosty system planowania, którego celem było optymalne kontrolowanie i zarządzanie pracą oraz zapasami na każdym etapie produkcji. Kluczowym powodem rozwoju Kanban była niewystarczająca produktywność i wydajność Toyoty w porównaniu z jej amerykańskimi rywalami motoryzacyjnymi. Dzięki Kanban Toyota osiągnęła elastyczny i wydajny system kontroli produkcji „dokładnie na czas”. Zwiększył on produktywność przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztownych zapasów surowców, półproduktów i produktów gotowych.

System Kanban idealnie kontroluje cały łańcuch wartości od dostawcy do konsumenta końcowego. W ten sposób pomaga uniknąć przerw w dostawach i nadmiernej ilości towarów na różnych etapach procesu produkcyjnego. Kanban wymaga ciągłego monitorowania procesu. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby uniknąć wąskich gardeł, które mogłyby spowolnić proces produkcji. Celem jest osiągnięcie wyższej przepustowości przy krótszych terminach dostaw. Z biegiem czasu Kanban stał się skutecznym sposobem w różnych systemach produkcyjnych.

Kanban

Czym jest metoda Kanban?

Podczas gdy kanban został wprowadzony przez Taiichi Ohno w branży produkcyjnej, to David J. Anderson jako pierwszy zastosował tę koncepcję do IT, rozwoju oprogramowania i ogólnej pracy nad wiedzą w 2004 roku. David opierał się na pracach takich autorów jak: Taiichi Ohno, Eli Goldratt, Edward Demmings, Peter Drucker i innych. Zdefiniował metodę Kanban, z pojęciami takimi jak systemy przyciągania, teoria kolejek i przepływ. Jego pierwsza książka o Kanbanie – „Kanban: Successfully Evolutionary Change for your Technology Business”, opublikowana w 2010 roku. Jest najbardziej wyczerpującą definicją metody Kanban dla pracy z wiedzą.

Metoda Kanban to proces stopniowego ulepszania wszystkiego, co robisz, Niezależnie od tego, czy jest to rozwój oprogramowania, IT/Operacje, personel, rekrutacja, marketing i sprzedaż, zaopatrzenie itp. W rzeczywistości prawie każda funkcja biznesowa może skorzystać na zastosowaniu zasad Kanban.

Zasady i praktyki Kanban

Metoda Kanban jest zgodna z zasadami i praktykami dotyczącymi zarządzania i usprawniania przepływu pracy. Jest to ewolucyjna, niezakłócająca pracy metoda, która promuje stopniowe doskonalenie procesów organizacji. Jeśli będziesz postępować zgodnie z tymi zasadami i praktykami, będziesz mógł z powodzeniem używać Kanban do maksymalizacji korzyści procesu biznesowego. Także do poprawy przepływu, skrócenia czasu cyklu, zwiększenia wartości dla klienta, z większą przewidywalnością. Wszystko to ma kluczowe znaczenie i jest  niezwykle wartościowe dla każdej firmy w dzisiejszych czasach.

kanban

4 podstawowe zasady Kanban

1. Zacznij od tego, co robisz teraz

Metoda Kanban kładzie mocno nacisk na to, aby nie wprowadzać od razu wielkich zmian w istniejącej konfiguracji, procesie. Kanban należy zastosować bezpośrednio do bieżącego przepływu pracy. Wszelkie potrzebne zmiany mają następować stopniowo. Mają trwać przez pewien czas  i być realizowane w tempie, z jakim zespół jest w stanie sprawnie funkcjonować.

2. Zgódź się na dążenie do stopniowej, ewolucyjnej zmiany

Kanban zachęca do wprowadzania niewielkich stopniowych zmian zamiast wprowadzania radykalnych zmian, które mogą prowadzić do oporu w zespole i organizacji.

3. Przestrzegaj obecnego porządku ról, obowiązków i procesów

W przeciwieństwie do innych metod, Kanban sam nie narzuca żadnych zmian organizacyjnych. Nie ma więc potrzeby wprowadzania zmian w istniejących obszarach, które dobrze działają. Zespół wspólnie zidentyfikuje i wdroży wszelkie potrzebne zmiany. Te trzy zasady pomagają organizacjom przezwyciężyć typowy opór emocjonalny i strach przed zmianą. Zwykle towarzyszą wszelkim inicjatywom zmian w organizacji.

4. Zachęcaj do przywództwa na wszystkich poziomach organizacji

Kanban zachęca do ciągłego doskonalenia na wszystkich poziomach organizacji. Mówi, że działania przywódcze nie muszą pochodzić wyłącznie od menedżerów wyższego szczebla. Ludzie na wszystkich poziomach mogą przedstawiać pomysły i wykazywać przywództwo we wdrażaniu zmian, aby stale ulepszać sposób dostarczania swoich produktów i usług.

W następnym artykule poznasz podstawowe praktyki metody Kanban oraz zasady działania.

Dodaj komentarz

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera dołączysz do grupy osób, które co tydzień będą od nas otrzymywać dodatkową dawkę wiedzy i inspiracji.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Perfectus Group Sp. z o.o., ul. Stróżyńskiego 17L , 60-688 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000451155, kapitał zakładowy: 6.000,00 zł.

 

Subscribe to our newsletter