Inżynier Procesu

Zobacz świat oczami inżyniera

Osoba pracująca na stanowisku inżyniera procesu ma bardzo ciekawą pracę. Wiele ciekawych wyzwań z różnych dziedzin z szeroko pojętego obszaru zarządzania procesami. Praca najczęściej wymaga wykonywania jednocześnie wielu zadań i projektów a także koordynowania ich przebiegu. Stanowisko wymaga dość wszechstronnej wiedzy na temat całokształtu procesu produkcyjnego w danej firmie, a także procesów pobocznych mających wpływ na przebieg głównego. Dobrze jest, gdy inżynier orientuje się na rynku jakie są nowe trendy oraz jakie metody stosuje z powodzeniem konkurencja.

inżynier procesu

Do głównych zadań inżyniera procesu należą przede wszystkim:

  • Optymalizacja procesu produkcyjnego czyli zapewnienie jak najlepszych warunków dla realizacji produkcji przy wykorzystaniu jak najlepszych zasobów przy jednocześnie jak najmniejszych kosztach. Inżynier powinien nieustannie poszukiwać najlepszych rozwiązań i usprawniać procesy w myśl zasady ciągłego doskonalenia. Podczas codziennej pracy powinien wykorzystywać narzędzia Lean Management czyli tzw szczupłego zarządzania. Oznacza to, że obok ciągłego udoskonalania procesu zawsze na pierwszym miejscu stawia dobro klienta przy jednoczesnym wspieraniu załogi, aby mogła poprzez swoją pracę jak najlepiej zrealizować potrzeby klienta.
  • Bezpośrednio z optymalizacją w parze idą także projektowanie, wdrażanie i kontrolowanie procesów. Ciągłe usprawnianie wiążę się często z potrzebą nowego zaprojektowania jakiegoś fragmentu lub całości procesu produkcyjnego lub jego przeprojektowaniem. Następnie koordynuje się testowe wdrożenie go i kontroluje jego przebieg. Najczęściej wymaga to również szczegółowego udokumentowania i raportowania stanu faktycznego, tworzenie i aktualizowanie layoutów procesu.
  • Opracowywanie nowych instrukcji technologicznych oraz aktualizowanie już opracowanych a następnie szkolenie załogi na produkcji z nowej treści.
  • Raportowanie przełożonym wyników osiąganych przez produkcję a także ich analiza, porównywanie, tworzenie statystyk i wizualizacji.
  • Budowanie bazy normatywów czasowych procesu produkcyjnego. W wielu firmach produkcyjnych proces buduje się na podstawie normatywów czasowych czyli długości trwania poszczególnych operacji w procesie. Odpowiednie zarządzanie czasem pracy przynosi wymierne korzyści. Inżynier procesu ma tu duże pole do popisu. Poprzez tworzenie bazy czasów operacji, manipulowanie poszczególnymi operacjami w procesie np. przez zmianę ich kolejności, poszukiwanie strat czasu przez np. minimalizowanie zbędnych ruchów pracownika przy wykonywaniu pracy, skracanie długości dróg pokonywanych przez pracownika itp. Szczegółowa analiza czasu trwania poszczególnych operacji wraz z towarzyszącymi im czynnościami pobocznymi niesamowicie wzbogaca wiedzę inżyniera. Nie tylko odnośnie samego procesu, dając szanse poznania go u źródła. Pomaga także zrozumieć problematykę pracy na stanowisku operatora oraz procesy towarzyszące.
  • Pomoc w zaopatrywaniu pracowników produkcyjnych w odpowiednie narzędzia do pracy poprzez poszukiwanie z dostępnych na rynku lub projektowanie nowych. W związku z tym znajomość podstaw rysunku technicznego oraz odczytywania dokumentacji technicznej jest bardzo przydatna w pracy inżyniera.
  • Wspieranie działań z zakresu utrzymania ruchu czyli przede wszystkim dobra wiedza na temat dostępnych maszyn i urządzeń na produkcji. Także znajomość ich specyfiki pracy, przezbrojeń, przeglądów technicznych, wymaganych kwalifikacji do ich obsługi.
  • Współpraca z wieloma działami w firmie takimi jak np. Dział Zarządzania Jakością, Dział Wdrożeń (Projektowania Produktu), BHP, Dział Logistyki czy Magazyn.

Poza wymienionymi głównymi zadaniami, Inżynier Procesu zajmuje się także szeregiem innych dodatkowych zadań. Związane są one z procesem produkcyjnym oraz powiązanymi np. wsparcie działań bhp na produkcji lub usprawnianie prac magazynu. Bierze także udział w rozmaitych projektach rozwojowych firmy.

Inżynier procesu ma niezwykle ciekawą, ale zarazem odpowiedzialną pracę. W pracy musi być odporny na stres, elastyczny wobec ciągłych zmian. Powinien mieć także wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne. Na co dzień współpracuje z ludźmi na rożnych szczeblach zarówno w samej fabryce jak i w firmach kooperantów. Musi mieć otwarty umysł w poszukiwaniu usprawnień na produkcji i w procesach. Techniczne wykształcenie inżyniera jest świetną bazą startową. Jednak wiedza powinna być ciągle uzupełniania a kwalifikacje podnoszone, aby sprostać dynamicznie zmieniającym się wymaganiom klienta.

Dodaj komentarz

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera dołączysz do grupy osób, które co tydzień będą od nas otrzymywać dodatkową dawkę wiedzy i inspiracji.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Perfectus Group Sp. z o.o., ul. Stróżyńskiego 17L , 60-688 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000451155, kapitał zakładowy: 6.000,00 zł.

 

Subscribe to our newsletter