Diagram pokrewieństwa

Uporządkuj swoje informacje

Diagram powinowactwa, wykres podobieństw lub też wykres współzależności jest świetnym uniwersalnym narzędziem służącym do porządkowania na pozór chaotycznych danych zgromadzonych najczęściej podczas burzy mózgów. Ze zbioru różnorodnych informacji wyłania się te, które są ze sobą w jakiś sposób powiązane, a następnie grupuje się je w kategorie tematyczne. Narządzie nie pokazuje gotowych rozwiązań, ale dzięki wykorzystaniu kreatywności pracowników wskazuje obszary do doskonalenia.

Zasadę działania diagramu pokrewieństwa przedstawiają poniższe etapy:

  1. Przedstawienie zebranym problemu, (tematu, obszaru) nad którym będą pracować i poszukiwać pomysłów.
  2. Spisanie na osobnych kartkach wszystkich propozycji, jakie tylko przyjdą do głowy pracownikom podczas burzy mózgów.
  3. Zebranie wszystkich kartek w jednym miejscu np. poprzez przyklejenie ich na tablicy.
  4. Początek porządkowania karteczek zgodnie z zasadą podobieństwa tematyki, czyli czytanie po kolei każdego pomysłu i zastanawianie się czy jest podobny tematycznie do kolejnego czy też nie. Wszystkie podobne informacje odkładamy w jednym miejscu w ten sposób wstępnie grupując dane.
  5. Wszystkim powstałym grupom tematycznym nadaje się tytuły- nazwy kategorii.
  6. Nadanie priorytetów pomysłom w każdej grupie i ułożenie ich w kolejności ważności.

Ważne jest, aby nie skupiać się jedynie na kategoryzowaniu pomysłów, ale na ich dobrym zrozumieniu i przełożeniu na praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

diagram pokrewieństwa 1
diagram pokrewieństwa 2

Metoda poszukiwania rozwiązań za pomocą diagramu pokrewieństwa jest bardzo wszechstronna pod względem zastosowania w najróżniejszych obszarach działalności organizacji. Nie wymaga stosowania dużych nakładów finansowych. Wykorzystuje potencjał pracowników wyzwalając ich kreatywność. Pozwala szerzej spojrzeć na problem. Jest świętym początkiem do bardziej wnikliwiej i szczegółowej analizy problematyki. Wyznacza obszary i kierunki do doskonalenia w przyszłości.

Dodaj komentarz

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera dołączysz do grupy osób, które co tydzień będą od nas otrzymywać dodatkową dawkę wiedzy i inspiracji.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Perfectus Group Sp. z o.o., ul. Stróżyńskiego 17L , 60-688 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000451155, kapitał zakładowy: 6.000,00 zł.

 

Subscribe to our newsletter