Czy każdy wskaźnik to KPI?

Jak to jest z tymi wskaźnikami?

W większości organizacji z którymi się spotykamy występuje pewne uproszczenie w nomenklaturze. Otóż zamiast słowa wskaźnik używa się bardzo modnego KPI. Tak jest prościej, krócej i pewnie dla niektórych bardziej profesjonalnie.

Warto jednak, żebyśmy pamiętali, że nie każdy wskaźnik to KPI.

W języku branżowym zwykło się mówić, że każdy wskaźnik to KPI – to taki skrót myślowy (slang) trochę na zasadzie, że każda pieluszka to pampers. Takie podejście jest jednak bardzo mylące. W rzeczywistości wskaźniki możemy podzielić na 3 podstawowe grupy:

Rodzaje wskaźników

 1. Kluczowe wskaźniki rezultatu – Key Result Indicators (KRI) Wskazują nam efekty ( rezultaty) podjętych przez nas działań. Są to miary często raportowane do zarządów lub managerów wyższego szczebla. Przykład: Wynik finansowy na koniec kwietnia 2022 wynosi 50 000 zł. Jest to rezultat zamknięty w czasie – a więc nic już nie mogę zrobić, aby poprawić sytuację.

2. Kluczowe wskaźniki efektywności – Key Performance Indicators (KPI) KPI wskazuje nam jakie są kluczowe obszary, na których musimy się skupić aby osiągnąć rezultat . Ważne jest to, aby rzeczywiście były to obszary kluczowe. Przykład: W Tygodniu 15 (CW15) handlowcy podpisali 12 nowych umów z klientami

3. Wskaźniki efektywności – Performance Indicators (PI) Są to wskaźniki, które wpływają na efektywność naszych działań, ale same w sobie nie wygenerują nam rezultatu. Przykład: Liczba rozmów telefonicznych handlowców

Właściwie dobrany wskaźnik będzie pozwalał nam monitorować postępy, weryfikować skuteczność podjętych działań czy też szybko reagować na zagrożenia i odchyłki w procesie.

Dlaczego potrzebujemy wskaźników i jakie one powinny być?

Dlaczego potrzebujemy wskaźników?

  • Podejmowanie właściwych decyzji, w oparciu o konkretne dane
  • Uzyskanie informacji zwrotnej o działaniach jakie podjęliśmy
  • Skupienie się na kluczowych obszarach organizacji
  • Zaangażowanie osób w realizację celów
  • Wzrost świadomości pracowników

Tworząc wskaźniki warto zwrócić uwagę, aby były one:

PROSTE – zrozumiałe dla osób z nim powiązanych (skąd się biorą i co na nie wpływa)

AKTUALNE – mierzone z odpowiednią częstotliwością

WAŻNE – związane z aktualną strategią firmy

NADZOROWANE – miały swojego właściciela, który nimi zarządza

NIESTEROWALNE – ograniczały możliwość manipulowania wskaźnikiem

Przykład

Żeby wytłumaczyć różnicę pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami posłużymy się bardzo prostym przykładem, który często używamy na szkoleniach. Jeśli celem w tym roku będzie zejście z masy ciała do poziomu 88 kg do 30.12., to wskaźnik, który pokaże mi rezultat to wynik pomiaru na wadze.

Jeśli na wadze od razu widzimy wynik – 88 kg. to w tym przypadku tzw. KRI (Key Result Indicator) – to kluczowy wskaźnik wyniku. Trzeba mieć jednak świadomość, że jest to wskaźnik wynikowy – tzn. od samego wchodzenia na wagę ja nie zmniejszymy masy ciała. Pokazuje nam tojedynie rezultat podjętych wcześniej działań (np. realizacja budżetu na koniec roku).

I tutaj wchodzą w grę 2 dodatkowe typy wskaźników:

  • KPI (Key Performance Indicator) – kluczowy wskaźnik efektywności. Jest to wskaźnik, którego realizacja na odpowiednim poziomie istotnie wpływa na wynik (KRI).

Dla naszego przykładu może to być np. liczba kalorii spożytych w ciągu dnia, albo minuty poświęcone na ćwiczenia.       

  • PI (Performance Indicator) – wskaźnik efektywności.Jest to wskaźnik, którego realizacja wpływa na wynik (KRI), ale nie jest kluczowa dla jego osiągnięcia.

W naszym przykładzie może to być np. czas snu każdego dnia czyli regeneracja pomagająca m.in. w przemianie materii.

Jeśli skupimy swoją uwagę tylko na tym wskaźniku i będziemy go realizować na pożądanym poziomie to celu nie osiągniemy. 

Dlaczego o tym piszemy? Bo jeśli w Waszych organizacjach każdy wskaźnik to KPI to skąd pracownicy mają wiedzieć co jest kluczowe dla osiągnięcia wyniku i na czym mają skupić swoja uwagę? Tutaj mechanizm działania jest bardzo podobny jak w przypadku priorytetów. Nie mogą wszystkie działania być tak samo ważne.

Dodaj komentarz

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera dołączysz do grupy osób, które co tydzień będą od nas otrzymywać dodatkową dawkę wiedzy i inspiracji.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Perfectus Group Sp. z o.o., ul. Stróżyńskiego 17L , 60-688 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000451155, kapitał zakładowy: 6.000,00 zł.

 

Subscribe to our newsletter