Audyt procesu

Kontroluj proces poprzez dobre jego poznanie

Audyt jest to metoda oceny danego procesu, produktu, organizacji pod kątem założonych i znanych wymagań. Jest również świetnym narzędziem ciągłego doskonalenia. Odpowiada na pytania, gdzie wszystko przebiega prawidłowo, gdzie są niedociągnięcia oraz wskazuje miejsca, w których nic nie działa prawidłowo. Dzięki audytom mamy kontrolę nad tym co się dzieje w naszym przedsiębiorstwie oraz czy postawione wymagania są spełnione. Wskazują potencjał do pracy teraz i w przyszłości.

Audyty dzielimy na:

 • wewnętrzne przeprowadzane we własnej firmie przez odpowiednio przeszkolone osoby, które w audytowanym obszarze nie pracują na co dzień. Mają na celu sprawdzenie skuteczności procedur wdrożonych we własnej organizacji.
 • zewnętrzne przeprowadzane u klienta w celu sprawdzenia czy np. u naszego ważnego dostawcy wszystko przebiega prawidłowo pod kątem dostarczanych produktów czy usług. W grupie tej znajdują się także audyty ISO certyfikujące oraz kontrolne.

Audyt przebiegu procesu- to jeden z rodzaju wewnętrznych audytów, czyli przeprowadzanych przez pracowników organizacji.

Przed przystąpieniem do audytu warto się przygotować. Audytując obszar o nieznanych nam procesach trudniej będzie wyłapać niezgodności. Należy ustalić czy obserwowany będzie cały proces, czy jego fragment. Kiedy będzie przeprowadzany z jaką częstotliwością i o jakich porach. Należy oczywiście jeszcze określić zakres audytu czyli kluczowe punkty, które nie mogą zostać pominięte. Warto zastosować, do tego typu audytu, przygotowany wcześniej kwestionariusz z pytaniami/zagadnieniami według których przeprowadzona będzie kontrola. Unikniemy w ten sposób niespójności danych pomiędzy różnymi wynikami audytu. Będą zawsze mogły zostać porównywane i mieć wspólny mianownik przy działaniach naprawczych.

audyt procesu

Regularne audytownie przynosi wiele korzyści:

 • dokładne poznanie procesu
 • zrozumienie samego procesu wraz z powiązanymi procesami
 • szybka wykrywalność niezgodności i problemów
 • szybkie reagowanie na sytuacje tego wymagające
 • dobry kontakt z załoga pracującą na badanym obszarze

Układając ankietę wspomagającą audyt przebiegu procesu warto pamiętać o kilku kwestiach:

 • możliwości wytwórcze i plan produkcyjny
 • bezpieczeństwo
 • dokumentacja
 • jakość
 • przechowywanie i składowanie

Pytania, czy punkty według których będzie obserwowany proces powinny być sprecyzowane jasno i konkretnie. Tak, aby nie wzbudzały wątpliwości. Przy każdym pytaniu warto zastosować punktację oceniając zrealizowanie danego założenia.

Audyt procesu ma na celu zweryfikowanie poprawności funkcjonowania danego procesu lub jego wycinka i oceny w jakiej jest kondycji. Mogą być przeprowadzane regularnie na np. tzw obchodzie na produkcji na koniec zmiany, na koniec jakiegoś etapu procesu lub okresowo np. co tydzień, w danym dniu tygodnia. Audyt jest narzędziem służącym do optymalizacji, czyli wspomagającym działania naprawcze organizacji. Nie służy do oceny ludzi czy szukania winnych, ale do oceny procesu.

Dodaj komentarz

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera dołączysz do grupy osób, które co tydzień będą od nas otrzymywać dodatkową dawkę wiedzy i inspiracji.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Perfectus Group Sp. z o.o., ul. Stróżyńskiego 17L , 60-688 Poznań, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000451155, kapitał zakładowy: 6.000,00 zł.

 

Subscribe to our newsletter